BUŠA setvospremač sa roto-motikom

Serija FKM – Štedi vreme i novac!

Za pripremu setve, setvospremač sa roto-motikom je dugi niz godina na tržištu. Koristi se pre svega za ravnanje uzorane njive, za obradu strnjike i pripremu zemljišta za setvu. On je izvrsno sredstvo za usitnjavanje grumenja i uništavanje korova. U odnosu na mašine slične namene, ima veliku prednost – da posao pripremanja zemljišta za setvu obavlja u jednom hodu ili sa manje ponavljanja ako je reč o esktremnijim uslovima. Na taj način štedi gorivo i vreme, a obezbeđuje veću dobit. S obzirom da je snabdeven veoma efikasnim noževima koji su otporni na habanje, ne zahteva veće održavanje. Uz to, na tako pripremljenoj setvenoj podlozi biljke rastu veoma intenzivno, što obezbeđuje dobar rod i povećava profit. Sa ovom funkcionalnom alatkom zemljište za setvu se priprema veoma brzo i pod ekstremnim vremenskim uslovima. Na taj način setva se može obaviti blagovremeno i izbeći opasnost da rod – za vreme letnjih suša – propadne.

U mađarskoj fabrici za proizvodnju poljoprivrednih mašina BUŠA, razmišljaju drugačije od drugih. Razmišljaju sa aspekta profita, tehnologije i bezbednosti. Zato su jedan sopstveni patent – rotacionu motiku – na inovativan način implementirali u svoje mašine, koje su već decenijama poznate kao “teška kategorija” među priključnim mašinama.

Krajnji cilj uzgoja bilja je profit. Imajući na umu taj cilj na kratkoj, srednjoj i dugoj stazi, moramo razmišljati o tehnologiji. Moramo posmatrati ceo proces, počev od setvenog materijala pa do žetve: šta nam vredi dobit, stečen na prvom koraku, a izgubljen na drugom, i to u višestrukom iznosu? Dobit u jednoj godini ne vredi ako je na štetu ostalih godina koje slede.

Ako želimo siguran profit, ne smemo dozvoliti gubitak na prinosu, odnosno gubitak celog roda. Zbog toga – i u pravo vreme – moramo koristiti odgovarajući alat. U tom cilju pravi izbor je BUŠA rotaciona motika, sa svojim različitim funkcijama. Roto-motika se može prilagoditi raznim mašinama i tehnološkim procesima, pošto od svojih konkurenata obavlja više funkcija, a i standardne funkcije obavlja brže i efikasnije.

Rotaciona motika je inovativno oruđe za predsetvenu pripremu i klasičnu obradu zemljišta koje je osamdesetih godina osmislio i patentirao gospodin Benedek Horvat (na naslovnoj fotografiji), osnivač renomirane mađarske firme BUŠA. Njegov patent je danas registrovan i zaštićen u više desetina država širom Evrope i sveta.

Roto-motika je jedinstvena na tržištu kada je reč o uništavanju korova, efikasnosti i preciznosti. Uspešno se koristi za međurednu obradu kod ratarskih kultura, kao i u vinogradima i voćnjacima.

Noževi rotacione motike se prave od specijalnog švedskog čelika, a zahvaljujući specifičnoj tehnologiji kovanja, izuzetno su jaki i otporni na habanje.

Noževi rotacione motike pokreću se velikom brzinom nadole i brže i više puta dolaze u kontakt sa tlom nego kod drugih mašina. Iz toga proističe njena izuzetna sposobnost usitnjavanja zemljišta. Ova konstatacija važi i za tvrde i glinene podloge, na kojima – rotirajući se veoma brzo – ne podiže na površinu veliko grumenje.

Rotor maltene celom širinom obrađuje zemljište, zbog toga alat izuzetno efikasno ispravlja neravnine na zemljištu.

Rotaciona motika je totalni herbicid! Korov koji joj se nađe na putu – nestaće. Brzo rotirajući noževi slamaju korov i onemogućavaju da se snabdeva hranljivim materijama. U tvrdom zemljištu noževi presecaju stabljike bilja, a na peskovitom tlu ih čupaju u celosti. Sa korenja koje dospeva na površinu – zbog mnoštva kratkih udaraca – skida se zemlja, pa korov brzo uvene.

Pošto se rotori brzo okreću, alat čisti sam sebe. I veće namotane biljke skida sa sebe i baca na površinu. Na taj način obezbeđeno je permanentno funkcionisanje i primena raznih tehnologija obrade zemljišta.

Garancija: 2 godine

Isporuka: Uključena u cenu

Rok isporuke: 15-60 dana