Zaštita od požara

Osim za gašenje požara na njivama, farmama i mašinama, Fields Fireman se može koristiti i za pranje mašina pre nego što napuste njivu ili za uklanjanje eventualno nanetog blata na javni put. A može poslužiti i kao dopunski (prednji ili zadnji) traktorski teg od 550-1200 kg.

Zaštita od požara