F-AirGo V2021 by BUŠA

Patentirani sistem inverzije vazduha!

100% mađarski izum, 100% mađarska inovacija

Šta je problem?

Za vreme prolećnih mrazeva, počevši od tla pa naviše, nailazimo na sve toplije vazdušne slojeve. Na osnovu naših merenja, temperatura tla već oko 22 časova može da se spusti na -9 C. Hladnoća se relativno sporo širi prema gornjim slojevima, međutim za vreme svanuća, vazduh u rodnoj zoni bilјaka može pasti i na -6 C. Istovremeno, na visini od 10-15 m temperatura je +1,2 C.

Kako se rešava ovaj problem?

Vazdušne slojeve moramo zameniti, tj. vazdušnu masu, koja se nalazi na visini od 4-30 m treba spustiti blizu tla, tako da tamo i ostane.

Rešenje je: F-AirGo V2021!

Kako funkcioniše F-AirGo V2021?

Princip rada ove mašine bazira se na činjenici da na trajnoj temperaturi od -3,5 C već nastaju štete, na -4,2 C blizu 50% cvetova odumire, a kod temperature od -6,7 C propada nam skoro kompletan rod.

Vazduh, koji se nalazi na visini od 4-30 m iznad tla usisavamo ventilatorom kapaciteta 100.000 m3/h i izduvavamo neposredno iznad površine zemlјišta. Tamo se malo ohladi.

Ova vazdušna masa se više ne može podići, pošto sloj iznad nje biva topliji.

F-AirGo V2021 na plantaži moramo voziti u ciklusu od 15 minuta cele noći. U tom slučaju, zbog preklapanja, svako drvo se tretira na svakih 7,5 minuta. Mašina izduvava topao vazduh u krugu prečnika od 20-24 m, ali je preporučena širina zahvata samo 2×10 m. 100.000 m3/h vazduha je 100 tona. Kada branimo voćnjak 10 h, izduvavamo ukupno 1000 tona toplog vazduha! Ova masa je od temperature voćnjaka toplija za 3-5 C. Za postizanje ovog kapaciteta traktor će potrošiti 9-10 l goriva na sat.

Uz F-AirGo V2021 isporučujemo i jedan elektronski uređaj za merenje temperature, koji temperaturu usisanog i izduvanog vazduha prikazuje na displeju uređaja u kabini traktora.

Koje su prednosti mašine za zaštitu od mraza F-AirGo V2021?

• može kontinuirano funkcionisati celu noć,
• pruža realne podatke o temperaturi usisanog i izduvanog vazduha,
• veoma je efikasna u balansiranju permanentne rashladne aktivnosti tla,
• povoljna je za nabavku
• laka je za korišćenje i održavanje
• može se priklјučiti na različite tipove traktora,
• ne zahteva dodatne troškove (npr. ogrev za loženje, gas itd) – jedini trošak je gorivo koje potroši traktor,
• efikasno može da zaštiti 3,5 hektara.

Garancija: 2 godine

Isporuka: Uključena u cenu

Rok isporuke: 5-30 dana