REVOLUTION 3000/4000

SERIJA REVOLUTION – Vodeća prskalica kompaktne kategorije!

Odaberite vrhunac naše razvojne delatnosti, koristite prednosti moderne tehnologije i prskajte tačnije nego ikada ranije. Ostvarite revolucionarne uspehe na planu zaštite bilјa, koristeći ovu prskalicu kompaktnih dimenzija!

Robna marka KERTITOX garantuje inovacije i rešenja koja se zasnivaju na iskustvima, a pored toga, Vašoj mašini obezbeđuje i dugačak radni vek!

Pun komfor, tačno praćenje traga točkova traktora pod svim uslovima rada!

Zahvalјujući kompaktnim dimenzijama serije REVOLUTION i konstrukciji osmišlјenoj na bazi praktičnih iskustava, prskalicom se lako upravlјa. Reč je o mašini koju nećete samo rado koristiti, nego i zavoleti.

Obavite svoj posao stabilno, u svim terenskim uslovima, bez obzira o kojim bilјkama je reč, pošto prskalica ima klirens koji štiti sve bilјke.

Odaberite prskalicu sa fiksnom ili rudom sa automatskim praćenjem traga točkova traktora, kako biste štete zbog gaženja smanjili na nulu.

Na kontrolnoj tabli traktora uklјučite funkciju vuče i izaberite između radnih opcija transporta i rada.

Radite bezbedno i na strmim površinama, poručite opcioni dodatak za sprečavanje proklizavanja uz vučnu konstrukciju sa aktivnim praćenjem traga točkova koja sprečava da prskalica izgubi utvrđeni pravac tj. trag traktorskih pneumatika, i u ekstremnim uslovima rada.

U osnovnoj izvedbi prskalica je snabdevena voznim trapom sa hidrauličnim vešanjem, kočionim sistemom, stabilizatorom, amortizerima i uređajem za podešavanje razmaka između točkova. Zbog veće udobnosti i komfora, kao i veće radne brzine, možete da tražite i pneumatski amortizovan vozni trap sa regulacijom jačine kočenja!

Sa stilom, sve na jednom mestu!

Budite praktični, a posao obavite brzo! Kako biste uređajima upravlјali što jednostavnije i praktičnije, 35-litarski nerđajući uvodnik hemikalija, rezervoar za pranje ruku i priključak za brzo punjenje se nalaze napred, s leve strane, na vozačevoj strani. Funkcijama apliciranja zaštitnih sredstava upravlјa mehanički, višecevni usisno–izduvni razvodni uređaj, koji je takođe logično i estetski dizajniran.

Na podijumu su dobili mesto i suvi pokazivač nivoa tečnosti i manometar za merenje pritiska, koji se i iz kabine lako očitava tokom rada ili prilikom punjenja.

Za distribuciju tečnosti za prskanje zadužena je klipna pumpa sa membranom, kapaciteta 260 litara/min. Pumpa je smeštena na rudi, što obezbeđuje lako hlađenje i dostupnost za održavanje. Ako želite koristiti dužu granu za prskanje, naručite pumpu kapaciteta 300 litara/min!

Stabilan i lak okvir za prskanje!

Paralelogramsko vešanje, stabilizovano nitrogenskim amortizerima, vodi računa o lakom i efikasnom upravlјanju okvirom za prskanje, potpuno nezavisno od šasije prskalice.

Paralelogramski sistem, zahvalјujući gasnim teleskopskim stabilizatorima, kao i amortizerima koji su konstruisani samo za ovu prskalicu, obezbeđuje stabilno držanje grana na svim radnim visinama.

Radna širina počinje sa 12 metara, kada je grana delimično zatvorena, a kada se u potpunosti otvori radna širina dostiže 24, odnosno 28 metara. Međutim, prskalicu možete poručiti i sa dimenzijom okvira koja Vama najviše odgovara.

Okvir za prskanje, preko radnih valјaka koji su smešteni na unutrašnjim granama, otvara se u dva koraka. Radi izbegavanja eventualne prepreke, spolјašnje sekcije sa obe strane mogu se nezavisno zatvoriti.

Ako se njiva koju tretirate nalazi na brdovitom terenu, odaberite prskalicu sa centralnim naginjanjem okvira, pomoću kojeg se upravljanje okvirom može u potpunosti automatizovati, prema zahtevima vlasnika.

Primera radi, prilikom okretanja na kraju reda i prekida prskanja, okvir za prskanje se podiže na unapred podešenu visinu. Međutim, kada nastavite prskanje, on se automatski spušta na zadati nivo.

Dovodne i odvodne cevi od nerđajućeg čelika, kao i spojnice i držači mlaznica zaštićeni su od spolјašnjih uticaja. Zahvalјujući specifičnoj rešetkastoj izradi, svi elementi su smešteni u unutrašnjem delu okvira za prskanje. Kako bi se izbegla oštećenja okvira i mlaznica, prilikom udara o tlo ili u drugu prepreku, okvir se podiže, a zatim automatski vraća u prvobitni položaj.

Univerzalnost i kvalitet!

ISOBUS sistem, koji se pojavlјuje i u segmentima polјoprivrede, danas je i te kako rasprostranjen, pošto za različite traktore ne treba nabavlјati različite terminale, te se na taj način upravlјanje standardizuje, smanjuje vreme potrebno za priklјučivanje i montažu i minimizuju eventualne greške i probleme koji se javlјaju prilikom priklјučivanja.

Zahvalјujući ovom sistemu, a preko jednog ergonomski oblikovanog univerzalnog upravlјačkog uređaja, svaka upravljačka funkcija je dostupna. U zavisnosti od tipa i opreme, uređaj se može proširiti aplikacijama za preciznu poljoprivredu. Takođe, u potpunosti je kompatibilan sa GPS uređajima sa RTK tačnošću, automatizujući na taj način i apliciranje tečnosti za prskanje. Putem interneta omogućuje i dalјinsku dijagnostiku, kreiranje dokumentacije, kao i telekomunikaciju sa web serverima, desktop računarima i pametnim telefonima.

Preko profesionalnih upravlјačkih mogućnosti, korisnicima su dostupne i funkcije kao što su automatska promena mlaznica, prskanje samo sa pojedinim sekcijama grane, u kombinaciji sa recirkulacionim sistemom pod stalnim pritiskom.

Zahvalјujući sistemu recirkulacije, koji je dostupan u osnovnoj opremljenosti prskalice, prilikom isklјučivanja pojedinih sekcija grane, kod okretanja, ili u transportu, tečnost za prskanje permanentno cirkuliše, te nema opasnosti od taloženja i rastvor čuva svoju kompaktnost, što sve garantuje da će preparat zadržati stalnu koncentraciju, kada kroz mlaznice dopre do bilјke.

 • 3000 litarski Verzellesi polietilenski rezervoar za tečnost za prskanje, pranje rezervoara obrtnim ispiranjem
 • 300 litarski polietilenski rezervoar za ispiranje čistom vodom
 • 35 litarski nerđajući rezervoar hidromešača hemikalije
 • 20 litarski polietilenski rezervoar za pranje ruku
 • Suvi pokazivač nivoa
 • Recirkulacioni sistem za tečnost za prskanje
 • Priključak za spoljašnje punjenje
 • 6-cilindrična membranska pumpa – 260 lit/min 15 bar (Bertolini Poly 2260)
 • ISOBUS (MÜLLER) sistem za upravljanje prskanjem
 • Ojačana šasija
 • Hidraulički amortizovan stajni trap
 • Kočioni sistem
 • Kočnica za fiksiranje
 • Podesiv razmak točkova: 1600-2250 mm
 • Točak: 340/85 R38 (13,6×38″)
 • Pogonska kardanska osovina
 • Bočni sistem za filtriranje
 • 6 metara samouvlačivog creva i filter
 • Zadnja svetla za javne puteve
 • Kutija za skladištenje
 • Blatobran

OKVIR ZA PRSKANJE

 • Tip: 18FG/20FG/21FG/24FG/27FG/28FG Samonameštajući okvir za prskanje sa jedinstvenim 3D amortizerom
 • Radna širina: 18 metara (8 sekcija), 20 metara (8 sekcija), 21 metar (8 sekcija), 24 metara (8 sekcija), 27 metara (12 sekcija), 28 metara (12 sekcija)
 • Radna visina: 500-2300 mm
 • Hidraulično otvaranje, zatvaranje, dizanje i spuštanje okvira
 • Otvaranje okvira u 2 koraka, sa izmeštenim cilindrima
 • Centralno naginjanje okvira
 • Nerđajuća cev za prskanje
 • Trostruke glave za prskanje sa XR;AIXR;TWINJET diznama
 • 6-cilindrična membranska pumpa – 300 lit/min 15 bar (Bertolini Poly 2300)
 • Nezavisno naginjanje krila okvira za prskanje
 • Nezavisno otvaranje spoljnog dela krila okvira za prskanje – levog i desnog
 • Regulacija nivoa okvira pomoću ultrazvuka, sa centralnim naginjanjem okvira – sa 2 senzora
 • Regulacija nivoa okvira pomoću ultrazvuka, sa centralnim i nezavisnim naginjanjem okvira – sa 3 senzora
 • Sistem vazdušnih jastuka – za okvire od 18/20/21 m
 • Sistem vazdušnih jastuka – za okvire od 24/27/28 m
 • LED osvetljavanje okvira za prskanje
 • BLUE LED osvetljavanje okvira za prskanje
 • ISOBUS priključak za traktore
 • Povećanje broja sekcija / 4 kom
 • Povećanje broja sekcija na 12 / 4kom
 • Povećanje broja sekcija na 16 / 4kom
 • Povećanje broja sekcija (po metru) / 4 kom
 • Povećanje broja sekcija (po glavi za prskanje) / 4 kom
 • Müller Basic Terminal
 • Müller Touch 800 Terminal
 • Müller Touch 1200 Terminal
 • Müller GPS antena: AG-GSTAR DGPS GLONAS
 • Müller GPS pratilac reda: Track Leader aplikacija (zahteva BASIC / TOUCH 800 / TOUCH 1200)
 • Müller GPS automatsko sekcionisanje: Section Controll aplikacija (zahteva BASIC / TOUCH 800 / TOUCH 1200)
 • Džojstik za Müller BASIC / TOUCH 800 / TOUCH 1200 terminal
 • Džojstik za ISOBUS sistem traktora
 • Pneumatski amortizovan stajni trap sa regulacijom jačine kočenja
 • Vučna konstrukcija sa praćenjem traga – sa 2 cilindra (Self-trak)
 • Vučna konstrukcija sa praćenjem traga, aktivnim upravljanjem, regulacijom iz kabine, sistemom protiv proklizavanja – sa 2 cilindra (Multi-trak PLUS)
 • Točkovi: 270/95 R44 (11,2×44″)

Garancija: 2 godine

Isporuka: Uključena u cenu

Rok isporuke: 40-60 dana