MOBITOX

MOBITOX – Jedina mobilna samohodna mašina za tretiranje semena!

Prilagođavajući se potrebama unapređenja proizvodnje, uz pomoć mobilne mašine za tretiranje semena MOBITOX postižu se odlični rezultati prilikom mokrog tretiranja semena žitarica, mahunarki, industrijskog bilјa i ostalih kultura – uz očuvanje onih karakteristika semena, po kojima im se definiše vrednost.

Iskorak prema većim prosečnim prinosima!

Tretiranje semena je prvi a isto tako i nezamenjivi korak u postupku ostvarivanja većih prosečnih prinosa. Nјegov značaj je nesporan i prilikom intenzivnog uzgoja raznog bilјa.

Kada se upravlјa sistemom PLC, celi postupak mešanja, tretiranja, dodavanja hemikalija i ostale radnje mogu se pratiti, usmeravati i automatizovati. Centrifugalna sila, kao i intenzivno mešanje omogućavaju da se hemikalija spoji sa semenom čineći ravnomerno raspoređenu, jedinstvenu glazuru.

Posao se obavlјa brzo i precizno, a troškovi se smanjuju!

Mašina za tretiranje semena MOBITOX u mobilnom pogonu kupi semenje žitarica, mahunarki i ostalih kultura uskladišteno u gomilu i tretira semena a potom ih stavlјa u transportno vozilo, džakove, ili vraća nazad na pod.

Na taj način se štedi vreme i energija i lako postiže kapacitet zaprašivanja od 20 t/čas (mereno prilikom tretiranja semena žita)!

Uređaj za tretiranje obezbeđuje da svako seme bude ravnomerno obloženo želјenom količinom sredstva za zaprašivanje.
Doziranje semena i hemikalija obavlјa sinhronizovana automatika – saglasno podešenim vrednostima kapaciteta.
Sam postupak zaprašivanja semena (kretanje mašine, sakuplјanje, doziranje semena i hemikalija) takođe se obavlјa automatski.
Funkcionisanje automatike: Kako se mašina kreće, elevator počinje puniti rezervoar semena. Kada nivo semena dostigne prva dva senzora, automatika pokreće postupak zaprašivanja (tretiranje semena, dodavanje hemijskih sredstava i pražnjenje). Kada nivo semena dostigne gornji senzor, samohodni sistem se isklјučuje a mašina u mestu tretira seme sve dok nivo semena ne padne ispod visine percepcije srednjeg senzora. Tada se mašina ponovo pokreće. Kada se prekine bilo koja od funkcija potrebnih za tretiranje semena, mašina se automatski isklјučuje i javlјa šta je uzrok greške.

Oblaganje semena tečnošću obavlјa se u zatvorenom prostoru – u posudi za tretiranje semena. Čisto seme kroz jedan cevasti aplikator dolazi do tanjira za zaprašivanje. Kada tanjir nije u pokretu, semenje neće spasti sa njega, pošto je površina obložena sitnim klinovima. Međutim, kada se tanjir pokrene, semenje pada sa oboda u kružnom obliku. Ispod tanjira se nalazi ULV disk za aplikaciju tečnosti, koji hemikaliju pretvara u prah. Semenje prolazi kroz oblak hemikalije i biva zaprašeno.

Transformacijom tržišta zaštitnih sredstava, proizvođači su prinuđeni da umesto sadašnjih fungicida uvedu nove.
Najavlјeno je i povlačenje sa tržišta aktivne materije iz grupe triazolina.
Umesto navedenog, primenjivaće se hemikalije koje od raznih bolesti štite seme i više od 170 dana. Zbog toga, umesto uobičajene primene fungicida nakon bokorenja, sada će se zaštita obavlјati putem zaprašivanja semena.
Nakon aktivne materije triazolina, najviše će se upotreblјavati strobilurin, čija je hektarska doza mnogo skuplјa od trijazolina.
Dakle, novi sistem zaprašivanja semena nudi rešenje da polјoprivrednici uzgajaju žitarice bez dodatnih troškova, ali istog ili bolјeg kvaliteta kao i pre. Pošto se radi o sasvim novom pristupu na planu primene zaštitnih sredstava, proizvođači uređaja i mašina su prinuđeni da pokrenu razne programe za osavremenjavanje svojih proizvoda.

Jedno od rešenja je i mašina sa dve jedinice za zaprašivanje pod nazivom Mobitox.

Poseduje dva rezervoara za mešanje preparata što je jako bitno, pošto se sredstva za zaprašivanje – koja sada koristimo – mahom sastoje od 2-4 aktivne materije. Pošto ima dva rezervoara, nema bojazni da će se zaštitno sredstvo prosuti ili zgusnuti.

U praksi to izgleda ovako: iz jednog od rezervoara – putem pumpe – na semenje se nanosi klasično sredstvo za zaprašivanje, a iz drugog rezervoara – takođe pomoću posebne pumpe – aplicira se sredstvo novije generacije. Na taj način se izbegava oštećenje zbog pomešanih hemijskih preparata.

Na tržištu hranlјivih materija pojavlјuje se sve više mikroelemenata i preparata na bazi huminskih kiselina, koji se nanose na površinu semenja.
Ovi preparati omogućavaju brzi i intenzivni razvoj mladog bilјa i pod veoma nepovolјnim vremenskim prilikama.
Ako, pored navedenog, na površinu semenja želimo naneti i jedan od insekticida, dolazimo do činjenice da će se naš preparat sastojati od šest aktivnih materija i jedne pune skale mikro-elemenata.
Po mišlјenju Farmgép Kft.-a, ova složena mešavina može proizvesti određene nepravilnosti prilikom funkcionisanja mašine.
Imajući to u vidu, proizveli su novu mašinu, kako bi polјoprivrednici bez kompromisa mogli realizovati tehnologije za koje su se opredelili.
Ako potrošač kupi jednu tako opremlјenu mašinu, a retko koristi složeni preparat za zaprašivanje, drugi rezervoar se može puniti istim preparatom, kao i prvi.

Dužina: 4100 mm
Širina: 2050 mm
Visina: 2300 mm
Klirens: 200 mm
Maksimalna visina pražnjenja: 2020 mm

Učinak: 4-20 t/sat
Napajanje: 400 V, 50 Hz

• Samohodna mašina sa regulatorom radne brzine,
• Kapacitet zaprašivanja (mereno na pšenici) 4-20 t/čas,
• Rezervoar od 150 litara, od nerđajućeg materijala, za hemijske preparate,
• Pumpa sa membranom kapaciteta 271 litara po radnom času,
• rezervoar za čistu vodu od poliestera kapaciteta 25 litara (za čišćenje i ispiranje sistema),
• dupli sistem filtera,
• dozator semena,
• funkcija kontrolisana putem električnih senzora,
• digitalno upravlјanje istakanja – može se dozirati i očitavati protok,
• u rezervoaru se nalazi mešač koji sprečava da se preparat taloži na dnu,
• aplikacija preparata putem ULV diska,
• uvodni i izvodni podizač sa plastičnom ivicom,
• na svim metalnim delovima plastificirana boja,
• napon električne mreže: 400V/50 Hz,
• transporter sa produženim krakom za punjenje BIG-BAG vreća.

  • Dupli sistem za doziranje (tretiranje semena sa dve mešavine istovremeno):
    – Dve pumpe kapaciteta 271 l/h
    – Dva nerđajuća rezervoara za preparate kapaciteta 150 l

Garancija: 2 godine

Isporuka: Uključena u cenu

Rok isporuke: 40-60 dana