Magleni Zmaj

NAJBOLJA ZAŠTITA OD PROLEĆNOG MRAZA U VOĆNJACIMA I VINOGRADIMA

Fog Dragon (Magleni Zmaj) je jedinstvena priključna mašina koja služi za zaštitu vinograda i voćnjaka od mraza.

U komori za sagorevanje se vrši paljenje ogreva, pri čemu nastaju toplota, gusti dim i vodena para koji kasnije prekrivaju plantažu.

Topao vazduh štiti od mraza, dok gusti dim koji se nalazi pri zemlji ne dozvoljava da toplota zemlje pređe u više slojeve vazduha.

Oblak dima štiti i sprečava emitovanje toplote čime ublažava hlađenje prizemnih slojeva vazduha.

Topli vazduh koji je pomešan sa dimom, razleže se kroz plantažu u vidu maglenog pokrivača.

Jedan Fog Dragon obezbeđuje uspešnu zaštitu voćnjaka i vinograda od mraza na površini od 8-10 ha.

Proizvodi se u Mađarskoj (EU).

Fog Dragon svojim ventilatorom velikog kapaciteta izduvava vazdušnu struju na obe strane, čime raspršuje topao vazduh u vidu magle, na udaljenost od 20-30 m sa obe strane mašine (zavisno od uzgojnog oblika zasada), zbog čega se preporučuju zaokreti na kraju redova sa razmakom od 50-60 m od već pređenog prohoda.

Sa maksimalno preporučenom brzinom od 8 km/h, i radom mašine u trajanju od 20 minuta, može se uspešno zaštititi površina od 16 ha. Za optimalnu, bezbednu i efikasnu zaštitu od mraza, preporučena brzina kretanja mašine je 4-5 km/h, tj. na svakih 20-25 minuta potrebno je vratiti se na početnu tačku. Na ovaj način se bezbedno i efikasno može zaštititi plantaža veličine do 10 ha, kako to čine mađarski poljoprivrednici od 2017. godine.

Magleni Zmaj, kao i ostali oblici zaštite od mraza, može nadoknaditi manji deo gubitka toplote, pa je zato prevencija najvažnija. Potrebno je na vreme krenuti sa zaštitom.

Najbolje efekte postižemo ako sa zaštitom počnemo kada je temperatura još iznad 0°C, jer tada ne dozvoljavamo da se temperatura vazduha u plantaži spusti ispod kritičnog nivoa. Sa zaštitom je potrebno nastaviti sve dok temperatura vazduha ne krene opet da raste tokom jutarnjih časova.

U zavisnosti od veličine mašine i upotrebljene biomase, autonomija rada mašine sa jednim punjenjem iznosi 2-4 h. Dopunjavanje mašine gorivom za sagorevanje je brzo i jednostavno, gde se uz kratku pripremu može izvršiti za nekoliko minuta.

U Maglenom Zmaju može se koristiti širok asortiman goriva:

• seno
• slama
• kukuruzovina
• drvo…

Magleni Zmaj je veoma jednostavan za upotrebu:

• Potrebno je odrediti optimalnu putanju kretanja traktora i mašine (kretanje je između redova voća / vinove loze, kružnom putanjom)
• Putanja treba da je unapred određena, i oslobođena svih vrsta prepreka
• Potrebno je odrediti polaznu i krajnju tačku kretanja i obezbediti dovoljno sirovog materijala (goriva) za ponovno punjenje Maglenog Zmaja

Za vuču ove mašine dovoljan je traktor od 45 KS.

Garancija: 2 godine

Rok isporuke: 60-90 dana

Servis je obezbeđen u garantnom i vangarantnom roku.

Rezervni delovi su dostupni sa lagera.