Drone FieldBase – inovacija u prskanju dronovima (VIDEO)

Na osnovu istraživanja i eksperimenata firme ISM Technology, kompanija Farmgep je konstruisala jednu platformu sa digitalnim upravljanjem, za mešanje sredstava za zaštitu bilja i punjenje rezervoara dronova. Ova platforma besprekorno radi već duži niz godina, ispunjava one zahteve koji su postavljeni prilikom proizvodnje rastvora visoke koncentracije i obezbeđuje brz, precizan i bezbedan rad.

Prskanje iz dronova je smisleno ako je:

 • brzo
 • precizno
 • bezbedno.

Ova tri uslova se mogu postići isključivo digitalno upravljanim mešanjem sredstava za prskanje.

Dron za prskanje je u funkciji samo kada je u vazduhu. Iz tog razloga, svaki minut i svaka sekunda koju dron stoji na zemlji je gubljenje u učinku.

U cilju da smanjimo gubitke, platforma sa digitalnim upravljanjem omogućuje super-brzo, precizno i bezbedno pripremanje sredstava za zaštitu bilja i punjenje rezervoara. Ova mešalica zamenjuje staromodni sistem mešanja sredstava za zaštitu bilja, koji je veoma spor, nije pouzdan i veoma je rizičan.

Izvanredan kvalitet sistema za mešanje dokazuje i činjenica da u toku tretmana biljaka naši dronovi najviše 30 sekundi provode na zemlji tokom punjenja – u odnosu na pretapanje iz posude, koji zahteva vremenski period od 2 do 5 minuta.

U slučaju pretapanja sredstava iz posude:

 • dron je duže vreme na zemlji, u praznom hodu
 • u posudi može doći do zgrušavanja sredstva za zaštitu bilja i zbog toga je veća verovatnoća začepljenja
 • gustina preparata nije optimalna naspram dizni drona
 • potrebnu količinu vode za mešanje treba neprestano obezbediti, to znači više posla za farmera i ekipu
 • pre upotrebe posudu treba promućkati, zatim pažljivo pretakati sredstvo u dron – takav način punjenja rezervoara je opterećujući i dolazi do pada pažnje, zbog čega se povećava mogućnost greške i kvalitet rada opada.

Naspram staromodne ručne metode, prednosti sistema za mešanje nove generacije su:

 • sa sistemom za mešanje dron najviše 30 sekundi stoji na zemlji
 • u rezervoaru od 300 litara moguće je napraviti mešavinu za prskanje dovoljnu za 37,5 hektara useva, računajući dozu od 8 litara po hektaru
 • sredstvo za zaštitu se konstantno održava homogenim, pa se isključuje mogućnost začepljenja
 • gustina sredstava je optimizovana za dizne drona
 • pogodan je za skladištenje dodatnih 600 litara vode, pa je nije potrebno stalno dopremati
 • iz mešalice se doziranje pripremljene smese vrši pomoću pištolja za punjenje
 • lako i brzo se čisti pomoću funkcije za pranje, sa upozorenjem na potrebu čišćenja filtera
 • funkcija spuštanja rezervoara drona
 • „Admin“ meni je pogodan za unošenje raznih podataka, npr. mepar kod, mere parcele, biljna kultura, ostale napomene.

Od 2020. godine sa 6129 eksperimentalnih letova uspeli smo da tretiramo 5079 hektara, i tom prilikom smo naše dronove punili 6129 puta. Mi smo izabrali sistem za mešanje!

Ukoliko naši dronovi u jednom letu izvrše tretman 1,5-3,5 hektara, a ukupno je potrebno izvršiti tretman 120 hektara, u tom slučaju 80 puta je potrebno puniti rezervoar. Sa sistemom za mešanje ukupno provedeno vreme na 80 punjenja je 40 minuta, dok je pretapanjem iz posude – 6 sati. Za to vreme dron T-30 je sposoban da izvrši tretman 60 hektara useva.

Preciznost

Prskanjem pomoću dronova se upotrebljava ista količina sredstava za zaštitu bilja kao kod tradicionalnih prskalica – razlika je u količini upotrebljene vode.

Ovde radimo sa rastvorom veće koncentracije, pošto je dronovima za postizanje željenog efekta dovoljno 5-20 litara vode po hektaru. Iz tih razloga preciznost i bezbednost su neophodni za efikasan rad. Ukoliko dođe do poremećaja u odnosu vode i sredstva za zaštitu bilja samo za 1 decilitar, to već u velikoj meri utiče na rezultat rada. Ne možemo ni od koga da očekujemo da „odokativno“ ume da zameša sredstvo, zato ovaj teret treba skinuti sa leđa osoblja.

Digitalni sistem za mešanje:

 • omogućuje preciznu pripremu i doziranje sredstava za zaštitu bilja
 • protok meri i kontroliše digitalno
 • omogućuje istovremenu upotrebu više vrsta sredstava i pri tom ih homogenizuje
 • smanjuje mogućnost ljudske greške
 • beleži svaki zadati postupak mešanja i prskanja
 • ima funkciju pranja posude preparata prilikom punjenja rezervoara, da se ne prospe ni jedna kap
 • omogućuje i upotrebu sredstava organske prirode visoke gustine, kao i prihrane za biljke.

Naši partneri su na kraju radnog dana veoma zadovoljni kada vide prazne Drone Fieldbase mašine i konstatuju da su njihove biljke dobile potrebne količine sredstava, ni više, ni manje. Upotrebljeno je tačno onoliko sredstava koliko je potrebno.

Bezbednost

Pošto radimo sa veoma koncentrovanim sredstvima, smanjili smo broj osoblja i dodir sa hemikalijom. Mešalica je sposobna da beskontaktno pomoću dozatora pretoči sredstvo u sistem. A u dron se pretapa pomoću pištolja i na taj način je broj direktnih kontakata smanjen.

Sistem za mešanje je pravi partner farmerima: daje nadzor, preciznost i pritom bezbednost.

Digitalni sistem beleži sledeće podatke:

 • koja količina sredstva je pripremljena i dozirana
 • naziv i doza upotrebljenih sredstava za zaštitu bilja
 • zapis GPS signala na licu mesta
 • zapis podataka parcela
 • realni podaci o vremenskim uslovima, smer vetra, jačina vetra, vlažnost vazduha
 • mesto i vreme leta drona
 • upotrebljena količina tečnosti tokom leta drona.

Ovi podaci perfektno pokazuju kvalitet i rezultat obavljenog posla.

 1. korak: Prijem potrebne količine vode za prskanje. Sistem za mešanje je pogodan za skladištenje 600 litara vode
 2. korak: Zapis podataka. Npr. podaci o parceli, naziv i doza upotrebljenih sredstava za zaštitu bilja
 3. korak: Mešanje, pretapanje vode, dodavanje sredstva u odgovarajućoj proporciji. U rezervoaru od 300 litara je moguće zamešati sredstvo za 37,5 hektara useva
 4. korak: Realizacija posla. DfB obezbeđuje da sredstvo konstantno ostane homogeno, a pomoću pištolja se dozira u dron
 5. korak: Pranje DfB-a. Lako i brzo se čisti, pomoću funkcije za pranje rezervoara i pištolja.

Za nas i za naše buduće partnere i farmere ova nova platforma je preduslov za odgovorno izvođenje hemijskih tretmana dronom.

POSTANITE NAŠ PARTNER

Distributer za Srbiju:

HunAgri Novi Sad
063530590
hello@hunagri.rs