Fields Fireman H1-650

Vatrogasac na poljima

Pregrejane mašine, suve table žitarica, bale gore…

Rešenje je:

FIELDS FIREMAN UREĐAJ ZA GAŠENJE

Poljoprivredne mašine vrše izrazito opasnu delatnost u pogledu izbijanja požara, u tom pogledu jedan od požarom najugroženijih radnih procesa je žetva. U letnjoj vrelini, zapaljivi su kako požnjeveni usevi, tako i nastali nusproizvodi (slama, prašina itd.).

U Mađarskoj je za 5 godina u toku žetve nastalo 115.410 požara (2017, Glavna direkcija državne zaštite od katastrofe). Za to vreme je izgorelo 4.100 hektara strnjike i 1.145 hektara žitarica. Požari koji nastaju usled tehničkih kvarova, približavajući se kraju poslova žetve i baliranja pojavljuju se u sve većem broju. 7% mašina za žetvu se godišnje zapali i 10% od njih skoro sasvim izgori (2017, istraživanje Kondidin Group). Ove štete svake godine prouzrokuju gazdama milionske materijalne štete.

Slučajevi požara, bilo da nastaju na mašini ili na strništu, za nekoliko minuta mogu biti takvog obima da radna mašina ili strnište može potpuno izgoreti. Aparati za gašenje prahom u mnogim slučajevima su nepogodni za zaustavljanje požara, a vatrogasci i u najboljem slučaju na lice mesta mogu stići u roku od 15-30 minuta.

Za rešenje problema razvili smo FIELDS FIREMAN UREĐAJ ZA GAŠENJE, koji od trenutka otkrivanja požara može biti na licu mesta u roku od jednog do dva minuta. Prilikom kreiranja, prvobitni cilj je bio najlakša mogućnost montiranja i da se može adaptirati na što veći broj traktora.

FIELDS FIREMAN UREĐAJ ZA GAŠENJE sadrži 650 litara vode za gašenje, pomoću koje tokom 15-18 minuta može obezbediti vodu na odgovarajućem pritisku, a smanjenjem pritiska vode, može se koristiti čak 30 minuta. Može se opremiti i dopunskim rezervoarom za gašenje sa penom, čime postaje još efikasniji u slučaju požara.

Od proleća do jeseni može poslužiti i kao dopunski (prednji ili zadnji) traktorski teg od 550-1200 kg.

Osim za gašenje požara na njivama, farmama i mašinama, FIELDS FIREMAN UREĐAJ ZA GAŠENJE može se koristiti i za pranje mašina pre nego što napuste njivu, ili za uklanjanje eventualno nanetog blata na javni put.

Takođe, osim primene u poljoprivredi, može se upotrebljavati npr. i u dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Uglavnom u svakom selu može da se nađe traktor koji u slučaju lokalnog požara može brže intervenisati od profesionalnih vatrogasaca koji mogu kasnije stići.

KARAKTERISTIKE:

FIELDS FIREMAN H1-650 je jedan višenamenski uređaj za gašenje koji se može montirati na poljoprivredni traktor. Primarna namena uređaja je efikasno i blagovremeno zaustavljanje požara koji se javljaju tokom poljoprivrednih radova. Uređaj za gašenje je mašina koja se može fiksirati na prednje i zadnje vučne šipke sa kačenjem u tri tačke.

Delovi uređaja za gašenje FIELDS FIREMAN H1-650:

 • Noseći ram
 • Rezervoar
 • Centralni pogonski mehanizam
 • Crevo i mlaznica

Noseći ram

Noseći ram je čelična konstrukcija koja u osnovi služi za kačenje na traktor i obezbeđuje fiksiranje rezervoara za vodu i pogona. Pomoću tačaka za kačenje koje se nalaze na zadnjoj strani noseće konstrukcije možemo priključiti uređaj za gašenje FIELDS FIREMAN H1-650 na donje vučne šipke traktora, a zatim fiksiramo gornju tačku za kačenje na treću tačku traktora. Na donjem delu rama nalazi se četiri nogara. Iznad njih, u donjem delu rama, formiran je skladišni prostor od 40 litara. Iznad osnove se nalazi “kolevka” u kojoj je smešten rezervoar. Polazeći od kolevke, dve savijene čelične trake pomažu još pri fiksiranju rezervoara. Takođe polazeći od donjeg dela, na njegovom središnjem delu savijena noseća konstrukcija služi za fiksiranje u trima tačkama. Na prednjem i zadnjem delu kolevke prostire se vodoravno čelični profil za ukrućenje.

Rezervoar

Za skladištenje i transport vode služi vodoravno smešten cilindrični čelični rezervoar prečnika 700 mm. Na gornjem delu rezervoara nalazi se STORZ C priljučak preko kojeg se rezervoar može napuniti vodom. Na gornjem delu rezervoara se nalazi i jedan preko cevi izveden otvor za prolaz vazduha. Na donjem delu rezervoara nalazi se priključak za crevo sa bajonetnim zatvaračem, koji je podjednako pogodan kako za punjenje, tako i za pražnjenje rezervoara. Na desnoj strani rezervoara nalazi se providno plastično crevo koje u polukrugu obuhvata rezervoar i služi za pokazivanje nivoa vode u rezervoaru.

Centralni pogonski mehanizam

Centralni pogonski mehanizam se sastoji od jednog hidromotora sa kojim je povezana pumpa koja je fiksirana na donjem delu rezervoara na noseći ram. Ispod zadnjeg profila za ukrućenje na unutrašnjoj strani donje tačke za kačenje nalaze se dve hidraulične utičnice za brzi priključak, koje služe za priključenje na hidraulični sistem traktora. Pored utičnica nalaze se merač pritiska i jedan regulacioni ventil koji služi za regulaciju broja obrtaja pumpe za vodu.

Crevo i mlaznica

Na rezervoar se priključuje tkaninom pokriveno vatrogasno crevo D25, dužine 20 metara, koje zadržava oblik i na čijem kraju se nalazi u pogledu prskanja podesiva mlaznica, u skladu sa standardom D25 EN 671. Crevo je u transportnom položaju namotano na rezervoar i fiksirano pomoću 4 gumene trake. Prilikom upotrebe, gumene trake se jednim pokretom mogu skinuti i crevo se može odmotati.

Rad uređaja za gašenje

Rad uređaja za gašenje obezbeđuje uljna pumpa traktora. Hidrauličnu energiju pomoću jednog hidromotora pretvaramo u mehaničku energiju, kojom pokrećemo pumpu za vodu. U hidraulični sistem ugrađen je jedan regulacioni ventil koji štiti hidromotor i pumpu za vodu od preopterećenja, osim ovoga sistem sadrži jedan nepovratni ventil koji osigurava da se osovina pumpe za vodu uvek okreće u odgovarajućem smeru. Količinu i pritisak vode koju transportuje pumpa za vodu menjamo regulacijom broja obrtaja hidromotora, koji se može regulisati tropoložajnim kugličnom slavinom (ni u zatvorenom položaju ne opterećuje uljnu pumpu). Jedan merač pritiska pokazuje hidraulični pritisak ulja (optimalni pritisak je 90 bara). Pumpa za vodu radi na principu dotoka. Rezervoar je opremljen otvorom za prolaz vazduha, tako da ne može nastati ni vakuum ni natpritisak, ni u slučaju rada ni u slučaju punjenja rezervoara vodom. Punjenje vodom je moguće preko donjeg priključka sa bajonetnim zatvaračem ili preko gornjeg priključka za punjenje STORZ C. Potisna grana pumpe za vodu se priključuje na crevo za vodu na čijem kraju se nalazi mlaznica pomoću koje se voda za gašenje usmerava na ciljano područje.

Tehnički podaci:

 • Dimenzije uređaja za gašenje: širina: 1700 mm, dužina: 1000 mm, visina: 1120 mm
 • Težina uređaja za gašenje (prazan/napunjen): 550/1200 kg
 • Zapremina rezervoara: 650 l
 • Dužina creva za vodu: 20 m
 • Daljina gađanja: 15 m
 • Vreme rada (sa punim rezervoarom): 18 min (ili do 30 min sa smanjenim pritiskom)
 • Teorijski zapreminski protok: 43 l/min
 • Pritisak vode: 3 bara
 • Maks. pritisak ulja: 300 bara
 • Radni pritisak ulja: 50-120 bara
 • Optimalni pritisak ulja: 90 bara
 • Optimalni protok ulja: 35 l/min
 • Priključak hidraulike: Brza hidraulična utičnica M22x1,5 15L GP
 • Pričvršćivanje uređaja u 3 tačke: pomoću priključnih okaca

Može se opremiti i dopunskim rezervoarom za gašenje sa penom, čime postaje još efikasniji u slučaju požara.

2 godine