GRAMAX

GRAMAX – Zlatna sredina!

GRAMAX je stabilna mašina za mokro tretiranje semena žitarica, mahunarki, industrijskih biljaka i ostalih kultura. Posebno izrađen sistem za zaprašivanje semena obezbeđuje jednako oblaganje svakog zrna sredstvom za tretiranje. Doziranje semena i hemikalija kontrolisano je sinhronizovanom automatikom, na osnovu podešenih vrednosti. Oblaganje semena tečnošću se odvija u zatvorenom prostoru, u posudi za tretiranje semena. Seme koje se tretira stiže do tanjira za rasipanje putem cevi dozatora. Ako tanjir počne da se rotira, seme će početi da spada u obliku kružne zavese. Ispod tanjira je smešten ULV uređaj za raspršivanje tečnosti, koji pulverizuje hemikalije i na taj način obezbeđuje prskanje spadajućih semena. Hemikalijom tretirano seme dolazi do odgovarajućeg kontejnera putem pužnog transportera, koji je plastificiran u cilju eliminisanja oštećenja hemikalijom tretiranih semena.

Dužina: 2000 mm
Širina: 900 mm
Visina: 1780 mm
Visina snabdevanja semenom: 1780 mm

Učinak: 2-8 t/sat
Napajanje: 400 V, 50 Hz

 • Praškasto farbanje (plastifikacija) svih metalnih delova
 • Klipna pumpa za doziranje
 • PE rezervoar od 120 l sa filterom
 • Rezervoar tehnološki čiste vode od 25 litara za čišćenje sistema
 • Automatsko funkcionisanje (doziranje semena) obezbeđuju elektronski senzori
 • Sistem za doziranje semena otvornim podešavanjem
 • Digitalni displej za količinu dozirane tečnosti
 • Digitalna kontrolna kutija za protok
 • Mehaničko mešanje sredstava za tretiranje semena
 • ULV sistem za prskanje hemikalija
 • Adapter za uvrećavanje
 • Mogućnost priključivanja (sa automatskim upravljanjem) na spoljašnji pužni transporter ili transportnu traku
 • Promenljiva visina mašine (za punjenje “BIG-BAG” džakova)
 • Pužni transporter sa plasičnom ivicom
 • Obrtni točkovi za lakše kretanje
 • Pužni transporter za utovar semena
 • Pumpa za doziranje prilagođena teškom režimu rada (117 l/h)

Garancija: 2 godine

Isporuka: Uključena u cenu

Rok isporuke: 40-60 dana